Bij Leiden University College The Hague (LUC) staan Global Challenges centraal: grote, maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw waar we gezamenlijk een oplossing voor moeten vinden, zoals klimaatverandering, armoede, ongelijkheid, vrede en rechtvaardigheid. Onze opleiding is opgesplitst in 6 interdisciplinaire majors die elk vanuit een eigen invalshoek ingaan op deze uitdagingen. 

LUC is onderdeel van de universiteit Leiden: de oudste universiteit van Nederland. Den Haag staat ook wel bekend als “international city of peace and justice”; geen wonder dus dat de universiteit Leiden haar University College heeft gevestigd in deze stad vol met politieke en internationale organisaties. 

Bij LUC woon je de eerste twee jaar op de campus: een modern gebouw pal naast het centraal station in Den Haag. Iedere student krijgt een eigen studio toegewezen. Door samen te wonen met andere LUC studenten van meer dan 50 verschillende nationaliteiten, ontstaat een gemeenschap van getalenteerde, open-minded studenten die een bijdrage willen leven aan de samenleving. Er is veel ruimte voor activiteiten naast je studie: van sport tot debatteren, muziek of politiek; er is een club voor iedereen

Curriculum informatie

In het eerste jaar volg je ieder blok een vak om de Global Challenges te leren kennen: Peace and Justice, Diversity, Prosperity en Sustainability. Verder volg je basisvakken in Academisch Schrijven, Wiskunde, en Geschiedenis van de Filosofie, en heb je gelijk al 4 keuzevakken. 

Aan het einde van je eerste jaar kies je je major: de discipline waar je je de komende twee jaar meer in gaat verdiepen. 

In het laatste jaar kun je kiezen voor een semester in het buitenland, minoren binnen LUC, de universiteit, of een andere Nederlandse universiteit. Je rond je studie af met een capstone: een bachelorscriptie in een onderwerp van je eigen keuze.

Bachelor of Arts:

Culture, History & Society

Bestudeer de wereld en de mensen om ons heen vanuit een sociaal en historisch perspectief

World Politics

Onderzoek de interactie tussen landen en organisaties zoals bedrijven en NGO’s vanuit een politieke invalshoek

International Justice

Ga dieper in op de verschillende denkwijzen binnen de rechtspraak in onze wereldmaatschappij: bestudeer wetgeving in context

Bachelor of Science:

Global Public Health

Benader de uitdagingen van een gezonde wereldpopulatie vanuit sociocultureel-, omgevings- en biomedisch perspectief.

Earth, Energy and Sustainability

Bestudeer recente ontwikkelingen binnen de milieuwetenschap, en pas je kennis toe in het beheer van de aarde, ecosystemen en grondstoffen.

Governance, Economics and Development

Bekijk hoe slim bestuur ingezet kan worden om ongelijkheid te verminderen in verschillende samenlevingen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot LUC doorlopen studenten een aanmeld- en selectieprocedure. Na aanmelding in Studielink, dienen studenten hun aanmelding in via het aanmeldportaal van de universiteit Leiden. Een aanmelding bestaat uit de volgende documenten:

  • Meest recente cijferlijst (of diploma, als dat al beschikbaar is)
  • Referentie (moet vanuit de referent gemaild worden)
  • Motivatie (formulier op de site)
  • LUC toelatingseisenformulier, met vragen over Engels en Wiskunde
  • Curriculum Vitae (formulier op de site)
  • Aanmeldkosten: € 50 (er zijn uitzonderingen mogelijk)

Leerlingen zijn toelaatbaar met alle VWO profielen, en een gemiddelde van 7.0. Andere diploma’s bieden ook toegang, zoals het IB (35 punten), ASO (gemiddelde van 70) of A-levels (cijfers A-B). Een uitgebreide lijst is te vinden op onze website onder Admission and Application > Admission requirements (Engelstalige kant).

Studenten die door de eerste selectie komen worden uitgenodigd voor een interview.

Deadlines voor aanmelding

Er zijn twee deadlines:

  • Early bird: 1 december
  • Regulier: 15 maart

De aanmeldingen worden in 2 cycli behandeld. De kans om toegelaten te worden is niet groter in de ene of andere ronde, maar studenten horen de uitkomst wel eerder als ze zich aan hebben gemeld voor de early bird deadline.

Collegegeld en beurzen

EU/EEA students: € 4,924 (2023/2024)

Non-EU students: € 18,010 (2023/2024)

In 2023/2024 zijn de volgende collegegelden van toepassing op Nederlandse studenten en studenten met een EU nationaliteit: € 4924. Studenten met een non-EU nationaliteit betalen een ander tarief, daarvoor verwijzen we u naar de website. Er is beperkte financiële ondersteuning beschikbaar voor studenten die dat nodig hebben. Ook Nederlandse studenten komen hiervoor in aanmerking.

Contactgegevens

Leiden University College
Anne Kuijs

Anna van Buerenplein 301
2595 DG The Hague
Nederland

www.lucthehague.nl
communication@luc.leidenuniv.nl
+31 70 800 9369

nl_NLDutch